imgda-news

آگهی برگزاری مجامع فوق‌العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران

از کلیه‌ی اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت می‌گردد که در روز شنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن اجتماعات موزه‌ی امام علی (ع) واقع در تهران. خیابان ولی‌عص. روبروی بزرگراه نیایش. بلوار اسفندیار حضور به‌هم رسانند.

دستور جلسه‌ی فوق‌العاده به شرح ذیل است.

ماده ۳- وظايف اساسي و عام انجمن صنفي :

۲- برنامه ریزی و پی گیری در ارتقای سطح مهارت اعضا

۳- تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاهی های لازم در شناخت و تامین حقوق اعضا

۴- تلاش در بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ، نارسایی های اقتصادی ، مهارتی ، افزایش بهره وری و ارایه پیشنهادات به اعضا ، مدیران و مسوولان مربوط .

تغییر شماره ۴ به ۷ – همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و انجمن صندوق قرض الحسنه مربوط به وظايف صنفی و تلاش جهت تامین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.

۸- همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار.

تغییر شماره ۸ به ۱۲ – پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون با رعايت مقررات قانوني.

• فصل دوم | شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده ۵ – شرايط عضويت :

۲- حداقل سن ۲۳ سال تمام

۳- حداقل مدرک تحصيلي فوق ديپلم

۴- شاغل در حرفه طراحي‌گرافيک‌متحرک (موشن‌گرافيکس) و حرفه های مرتبط (از جمله تصویر سازی و آهنگسازی موشن گرافیکس) در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل معرفي‌نامه شغلي يا قراردادکاري

۷- تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تعرفه رسمی انجمن صنفی و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.

۹- جزييات شرط عضويت شامل موارد ذيل مي‌باشد: تكمیــل فــرم تقاضــای عضويــت، پر كــردن پرســش نامه حرفه ای  انجمن صنفــی و مشخص کردن تخصص های اصلی مرتبط كــه دو نفــر از اعضــا آن را تأيیــد نمــوده باشــند، دارا بــودن حداقــل 3 ســه ســال ســابقه كار كــه هیــأت مديــره آن را تأيیــد كننــد، و ارايــه مــوارد ذيــل:  5 نمونه كار پخــش شــده، تصویر کارت ملی، عکس پرسنلی دیجیتال با زمینه سفید.

ماده ۸- پرداخت حق عضويت

• تبصره ۱ – دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و یا در صورت پرداخت اینترنتی تصویر رسید ارسال شده و به تایید رييس هيأت مديره و خزانه دار انجمن صنفي برسد.

• فصل سوم | اركان انجمن صنفي

ماده ۱۳ – وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

۸ – تصويب ايجاد كميته و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکت‌هاي تعاوني‌ها يا تفويض اختيار به هيات مديره در اين زمينه ها.

۱۰ – اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل و يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن آن و يا تفويض اختيار به هيات مديره در اين زمينه.

ماده ۱۴ –

مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آراي اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ب – هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده ۲۳ –

تبصره ۳ – درصورت استعفا يا سلب عضويت و يا عزل هركدام از اعضاي هيات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان شود ، فرد مستعفي يا سلب عضويت  و يا عزل شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.

ماده ۲۵ – ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

۱- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت و صورت جلسات هیات مدیره).

۱۵ – اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن هاي صنفي ديگر به منظور تشكيل و يا عضويت در كانون انجمنهاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانون هاي مذكور.

ماده ۲۷ –

هيات مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدام مي نمايد. با پايان اعتبار هيات مديره ، رابطه استخدامي دبير با انجمن نيز ملغي مي شود.

دستور جلسه‌ی مجمع عادی به شرح ذیل است.

یک. ارائه‌ی گزارش عملکرد هیات مدیره

دو. ارائه‌ی گزارش خزانه‌دار

سه. ارائه‌ی گزارش بازرس

چهار. پیشنهاد تغییر مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه‌ی اعضا

پنج. برگزاری انتخابات اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرس

هیات مدیره‌ی انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

imgda-full-light-desan

تماس با ما

حامیان انجمن

zirzamin-logo-light-800

تمامی حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک شهر تهران می باشد.