تماس با ما

در حال حاضر تماس با انجمن از طرق زیر میسر است:

تلفن:
09021919449

پست الکترونیک:
روابط عمومی: info@imgda.ir
بازرس: sabour.max@gmail.com

کانال رسمی تلگرام: @imgda
(انجمن به غیر از این کانال هیچگونه کانال و یا گروهی در شبکه‌های اجتماعی ندارد)


انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA