هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک

WhatsApp Image 2021-04-21 at 1.43.18 PM

رضا رفیع

رئیس هیئت مدیره
MTyZ-Photo-cut

علیرضا امتیاز

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا ارشدی

خزانه دار
Untitled-2-1

مونا وفابخش

دبیر
WhatsApp-Image-2021-05-23-at-04.43.51.jpeg

شیوا رضیئی

روابط عمومی