آخرین اخبار
هفته آموزشی پژوهشی هفت رنگ امروز افتتاح میشود

 

انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک با همکاری دانشگاه سوره برگزار می کند:

اولین هفته موشن گرافیکس هفت رنگ
۱۳ تا ۱۹ مهر ماه
مکان: خیابان آزادی، مابین خیابان های خوش و آذربایجان، نبش کوچه کامیاران، دانشگاه سوره
شرکت برای همه آزاد و رایگان است.
ادامه...

عضویت

در صورتی که با خواندن شرایط عضویت مایل به ثبت نام در انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک هستید، مشخصات و مدارک خود را برای ما ارسال کنید.


انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA
حامی فرهنگی انجمن