اخبار انجمن

اخبار انجمن

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت اول و انتخابات بازرس انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک سال ۱۴۰۲

مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهرانروز پنجشنبه، 3 اسفندماه‌ 140۲ با حضور 61 نفر از اعضا / نمایندگان

ادامه مطلب »
اخبار انجمن

آگهی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران

بدینوسیله از کلیه‌ی اعضای محترم انجمن صنفی مذکور دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی فوق که در روز پنجشنبه مورخ ۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰

ادامه مطلب »
اخبار انجمن

مجمع فوق‌العاده و عادی و انتخابات هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب شدند.

انتخابات سومین دوره هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک روز یکشنبه، ۱۶ بهمن‌ 1401  با حضور 64 نفر از اعضا و نماینده رسمی اداره

ادامه مطلب »