تعرفه‌ی طراحی گرافیک متحرک / محاسبه‌ی قیمت

پیش از استفاده از محاسبه‌گر تعرفه، موارد زیر را مطالعه کنید:

  • قیمت محاسبه شده در این تعرفه براساس یک اثر گرافیک متحرک مستقل و اورجینال است، قراردادهای طولانی مدت و سریالی و نیز آثاری که با استفاده از پروژه‌های آماده ساخته می‌شوند از این قاعده مستثنی هستند.
  • مواردی نظیر فیلم‌برداری، نریشن، ساخت موسیقی، عکاسی، طراحی کاراکتر اختصاصی و مدلینگ‌های پیچیده به صورت جداگانه محاسبه و به قیمت نهایی اضافه می‌شوند.
  • مبلغ نمایش داده شده در این فرم، بر اساس آخرین جدول تعرفه‌ی رسمی انجمن طراحان گرافیک متحرک شهر تهران و به عنوان قیمت پایه محاسبه می‌شود. مبلغ فوق ممکن است بر اساس پیچیدگی‌های طراحی و اجرایی اثر توسط مجری افزایش یابد.
  • آثاری که مدت زمان آنها کمتر از 30 ثانیه باشد به صورت خودکار 30 ثانیه محاسبه می‌شوند.