کمیته های انجمن طراحان گرافیک متحرک شهر تهران

معرفی و چشم انداز

کمیته گرافیک

کمیته گرافیک و تبلیغات انجمن طراحان گرافیک متحرک شهر تهران در جهت یکپارچه سازی هویت بصری، طراحی و برنامه ریزی تبلیغات و تولید محتوای تبلیغاتی در رسانه های مختلف با اهداف زیر تشکیل گردید :

 1. یکپارچه سازی هویت بصری انجمن و طراحی گایدلاینهای مورد نیاز
 2. همکاری با دیگر کمیته های انجمن برای اطلاع رسانی و تبلیغات متناسب با رویدادها
 3. معرفی انجمن و فعالیتهای آن به تمامی طراحان گرافیک متحرک کشور
 4. معرفی گرافیک متحرک و ایجاد آگاهی درعموم جامعه از این رشته
 5. معرفی اعضای انجمن و تخصص های آنها
 6. اعتبار بخشی به انجمن و اعضای آن
 7. و در نهایت تبدیل کردن انجمن به مرجع تخصصی  گرافیک متحرک در ایران و جهان

مسئول کمیته : میثم صفوی

اعضای کمیته : مینا نامنی / علی نکوئی / لیلا نورایی / مونا وفابخش

کمیته رویداد

کمیته رویداد انجمن طراحان گرافیک متحرک شهر تهران برای برنامه ریزی سریعتر و سهولت در انجام کارهای مربوط به برگزاری رویدادهای مختلف انجمن با اهداف زیر تشکیل گردید:

 1. برگزاری رویدادهای مختلف انجمن در زمینه های مختلف
 2. برگزاری مجامع عمومی سالانه انجمن
 3. ارتباط بین کمیته های مختلف انجمن در جهت برگزاری هرچه بهتر رویداد ها
 4. برگزاری مسابقات مختلف در مناسبت های مختلف

مسئول کمیته : رضا رفیع گیلانی

اعضای کمیته : مجید ایجازی / آرمین شهرتی / آیسان عباسی / فاطمه مقدسی

کمیته عضویت

در راستای تقویت صنف موشن گرافیک با توسعه اعضای حرفه ای خود، بر آن شدیم تا با تشکیل کمیته ای متشکل از دست اندرکاران و متخصصین این حوزه، اعضای جدید صنف را با شرایط و بررسی دقیق تری انتخاب کنیم. اهم فعالیت ها و وظایف کمیته عضویت بدین شرح می باشد:

 1. بررسی آثار و فعالیت های حرفه ای درخواست کنندگان اعضای جدید توسط هر کارشناس این کمیته و نظر دهی در چارچوب معیارهای اصلی که از پیش تعیین شده است
 2. برگزاری جلسات مشترک بین اعضای این کمیته و تحلیل مشترک نظرها و امتیازات جهت تعیین سطح درخواست کننده و در نتیجه دسته بندی اشخاص بر اساس سه دسته قبول شده، معلق و مردود.
 3. بررسی های ثانویه بصورت پیگیری مستقیم از درخواست کننده و غیر مستقیم برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون  اشخاص معلق تا حصول نتیجه دقیق و نهایی برای پذیرش
 4. ارتباط مستقیم بین کمیته های مختلف صنف از طریق رییس کمیته در جلسات مشترک با روسای صنف و سایر کمیته ها
 5. تصحیح و ارتقای شاخص های پذیرش اعضای جدید

مسئول کمیته : بهزاد رجبی پور

اعضای کمیته : امیر مهران / میثم صفوی / حمید ابراهیمی نیا / سجاد صبور