بهمن 17, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اخبار انجمن

مجمع فوق‌العاده و عادی و انتخابات هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک برگزار و هیات مدیره جدید انتخاب شدند.

انتخابات سومین دوره هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک روز یکشنبه، ۱۶ بهمن‌ 1401  با حضور 64 نفر از اعضا و نماینده رسمی اداره

ادامه مطلب »