لیست اعضای انجمن طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
ردیف نام و نام خانوادگی شماره عضویت
‏1‏ سعیدرضا حق زارع ‏ 395‏‎-‎‏0001‏
‏2‏ عمار عیسی پور ‏ 395‏‎-‎‏0002‏
‏3‏ ایمان یاری ‏ 395‏‎-‎‏0003‏
‏4‏ مجید یوسف زاده ‏ 395‏‎-‎‏0004‏
‏5‏ پژمان ابوالقاسمی ‏ 395‏‎-‎‏0005‏
‏6‏ مجید کاشانی ‏ 395‏‎-‎‏0006‏
‏7‏ رضا وجدانی ‏ 395‏‎-‎‏0007‏
‏8‏ جلال اشرفیان ‏ 395‏‎-‎‏0008‏
‏9‏ میثم صفوی ‏ 395‏‎-‎‏0009‏
‏10‏ مانا ربیعی ‏ 395‏‎-‎‏0010‏
‏11‏ سجاد صبور ‏ 395‏‎-‎‏0011‏
‏12‏ رضا رفیع گیلانی ‏ 395‏‎-‎‏0012‏
‏13‏ رامین بهادری کلخوران ‏ 395‏‎-‎‏0013‏
‏14‏ بهزاد رجبی پور ‏ 395‏‎-‎‏0014‏
‏15‏ سامان ارشدی ‏ 395‏‎-‎‏0015‏
‏16‏ محمدرضا شاملو ‏ 395‏‎-‎‏0016‏
‏17‏ سیده سپیده جلالی نظری ‏ 395‏‎-‎‏0017‏
‏18‏ سهراب روشنایی ‏ 395‏‎-‎‏0018‏
‏19‏ مسعود عمویی ‏ 395‏‎-‎‏0019‏
‏20‏ لیلا نورایی ‏ 395‏‎-‎‏0022‏
‏21‏ امیر مهران ‏ 395‏‎-‎‏0023‏
‏22‏ مروارید لطیف زاده ‏ 395‏‎-‎‏0024‏
‏23‏ علیرضا امتیاز ‏ 395‏‎-‎‏0025‏
‏24‏ تارا کردمانی مشهدی ‏ 395‏‎-‎‏0026‏
‏25‏ هاجر غنی ‏ 395‏‎-‎‏0027‏
‏26‏ فاطمه مقدسی ‏ 395‏‎-‎‏0028‏
‏27‏ مجید اعجازی ‏ 395‏‎-‎‏0029‏
‏28‏ میر محمد سید نوروزیان ‏ 395‏‎-‎‏0030‏
‏29‏ مینا نامنی ‏ 395‏‎-‎‏0031‏
‏30‏ محمدرضا رستمی ‏ 395‏‎-‎‏0032‏
‏31‏ سپیده معلم ‏ 395‏‎-‎‏0033‏
‏32‏ سارا معلم ‏ 395‏‎-‎‏0034‏
‏33‏ امیر دولت خواه ‏ 395‏‎-‎‏0035‏
‏34‏ مجید انصاری ‏ 396‏‎-‎‏0036‏
‏35‏ سامان فانی ‏ 396‏‎-‎‏0037‏
‏36‏ محمد بابایی ‏ 396‏‎-‎‏0038‏
‏37‏ آرمین شهرتی ‏ 396‏‎-‎‏0039‏
‏38‏ آیسان عباسی ‏ 396‏‎-‎‏0040‏
‏39‏ روح اله قریب دوست ‏ 396‏‎-‎‏0041‏
‏40‏ علیرضا ارشدی ‏ 396‏‎-‎‏0042‏
‏41‏ روح اله موحدی ‏ 396‏‎-‎‏0043‏
‏42‏ علی میرزایی ‏ 396‏‎-‎‏0044‏
‏43‏ محمد یارخلجی ‏ 396‏‎-‎‏0045‏
‏44‏ مهیار اردکانی ‏ 396‏‎-‎‏0046‏
‏45‏ پیمان میرازیی راشد ‏ 396‏‎-‎‏0047‏
‏46‏ رضا رحیمی نژاد فرد ‏ 396‏‎-‎‏0048‏
‏47‏ احمد قریب دوست ‏ 396‏‎-‎‏0049‏
‏48‏ نرگس صحرائیان ‏ 396‏‎-‎‏0050‏
‏49‏ میلاد شاه جانی ‏ 396‏‎-‎‏0051‏
‏50‏ علی نکویی فرد ‏ 396‏‎-‎‏0052‏
‏51‏ مهیار قلمی ‏ 396‏‎-‎‏0053‏
‏52‏ محمد حسن اصنعی ‏ 396‏‎-‎‏0054‏
‏53‏ حمید ابراهیم نیا ‏ 396‏‎-‎‏0055‏
‏54‏ حسین امیری پری ‏ 396‏‎-‎‏0056‏
‏55‏ علیرضا رضیئی ‏ ‏ 396‏‎-‎‏0057‏
‏56‏ شیوا رضیئی ‏ 396‏‎-‎‏0058‏
‏57‏ حمید آزادی ‏ 396‏‎-‎‏0061‏
‏58‏ شیدا رضایی ‏ 396‏‎-‎‏0062‏
‏59‏ عمید جان نثار ‏ 397‏‎-‎‏0063‏
‏60‏ رامین کرمی ‏ 397‏‎-‎‏0064‏
‏61‏ رضا انصاری ‏ 398‏‎-‎‏0065‏
‏62‏ فرهاد احمدزاده ‏ 398‏‎-‎‏0066‏
‏63‏ مرتضی حق شناس ‏ 398‏‎-‎‏0067‏
‏64‏ رها رضوی ‏ 398‏‎-‎‏0068‏
‏65‏ مصطفی کاظم خانی ‏ 398‏‎-‎‏0069‏
‏66‏ سعید یاغانی ‏ 398‏‎-‎‏0070‏
‏67‏ مسعود تقی مومنی ‏ 398‏‎-‎‏0071‏
‏68‏ متین سفیدگری ‏ 398‏‎-‎‏0072‏
‏69‏ مهران گل محمدی ‏ 398‏‎-‎‏0073‏
‏70‏ اوستا فروردین ‏ 398‏‎-‎‏0074‏
‏71‏ حامد بارئی طبری ‏ 398‏‎-‎‏0075‏
‏72‏ نگار رضوی ‏ 398‏‎-‎‏0076‏
‏73‏ پویا رئیسی ‏ 398‏‎-‎‏0077‏
‏74‏ مسعود مقدم ‏ 398‏‎-‎‏0078‏
‏75‏ علی جلیلیان ‏ 398‏‎-‎‏0079‏
‏76‏ مجتبی براتی ‏ 398‏‎-‎‏0080‏
‏77‏ احمد مالکی ‏ 395‏‎-‎‏0021‏
‏78‏ فاطمه وفابخش ‏ 398‏‎-‎‏0081‏
‏79‏ سجاد مرادی ‏ 398‏‎-‎‏0082‏
‏80‏ آرمین گلچوبیان ‏ 398‏‎-‎‏0083‏
‏81‏ امین عدالتی‌پور ‏ 398‏‎-‎‏0084‏
‏82‏ محمد علیزاده ‏ 398‏‎-‎‏0085‏

انجمن صنفی کارگری طراحان گرافیک متحرک شهر تهران
Iranian Motion Graphic Designer's Assocciation
E-mail: info@IMGDA.ir Telegram: IMGDA